Du Du Hokkaido – 北海道攻略

The Making Of Deep In The Realm Of Conscience - 宮心計2深宮計製作特輯
Schemes of the Conscience - 機關算盡深宮計

Description: 春夏的北海道,無雪景、無冰雕、無企鵝,有何吸引?杜如風秉承喪買、喪食、喪玩風格,發掘不一樣的春夏北海道!她打破「血拼地獄」魔咒,在札幌買名牌買到手軟!搜尋「貼地」樓盤,在非一般100 yen店尋真寶。北海道最出名海鮮,四大名蟹多到「打橫行」,處處可見新鮮海膽,搜羅平靚正海產。春夏的北海道去「睇牛睇馬」比企鵝更吸睛!杜如風化身牧場工人搾牛奶體驗鄉郊生活,又帶大家觀賞全球獨一無二的跑馬仔,睇到嘩嘩聲!

Production company(s): TVB
Country: Hong Kong