The Locked Down Tourist – 港產旅行團

The Locked Down Tourist - 港產旅行團 - Episode 01
Taste Of Home‧Hong Kong - 尋找家香味

Description: 疫情於2021年持續,香港市民仍要繼續經歷疫境生活,過往的消閒模式被顛覆,捨棄出埠旅行,港人可怎樣調節出遊新常態?

主持歐陽偉豪(Ben Sir)、戴祖儀、曾淑雅、林穎彤、鄭衍峰引領觀眾玩盡嶄新「港產」體驗,實試本地自家製旅行團;探索震撼秘境,順道傳授影靚相「呃Like」攻略;「睇咗當行咗」極級行山路線、激新室內運動,還有熱爆「宅度假」住宿推介!

節目重新遊走香港,發掘最港產、最地道的吃喝玩樂好去處!

Production company(s): TVB
Country: Hong Kong